Teenused

Avaleht / Teenused

Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Millal mõelda inkassoteenuse ehk võlgade menetlusteenuse kasutamisele?

 • Müügiarvete laekumine viibib
 • Meeldetuletuse saatmine pole aidanud raha tagasi saada
 • Ebamõistlikult suur ettevõtte debitoorne võlgnevus  

Inkasso- ehk võlamenetlus vältab kuni võla tasumiseni, tavapäraselt võib selleks kuluda u 5 kuud. Selle aja jooksul toimub

 • korduv Võlgnikega telefoni ja kirja teel ühenduse võtmine;
 • Võlgnike elukoha- ja kontaktandmete kogumine ja uuendamine;
 • Võlgnikega maksekokkulepete sõlmimine ja järelevalve;
 • Võlanõuete viivise arvestuse pidamine.

Kui võlgniku majanduslik olukord ei võimalda kogu võlgnevust korraga tasuda, otsime lahendust läbi maksekokkuleppe.

Võtame teie nõuded menetlusse põhimõttel „Pole tulemust, pole tasu!“, mis tähendab, et võlamenetluse tasu arvestame nõudelt vaid juhul, kui meie menetluskäik on olnud edukas ning on toimunud nõude laekumine.

Teenuse hinnastamisel juhindub Julianus õiglase hinnastamise põhimõtetest. Sissenõudmiskulude arvestamisel lähtume Eestis kehtivast seadusandlusest.

 

Võlanõuete meile edastamiseks palun kasutage e-inkassot.

 

Esindamine kohtu- ja täitemenetluses

Millal algatada võlgniku vastu kohtumenetlust?

 • Võlanõue jääb inkassomenetluse käigus tasumata
 • Võlnik kasutab venitamistaktikat ning hoiab kohustuste täitmisest kõrvale
 • Võlanõude aegumiseni on mõned kuud, kuid nõude lahendust ei paista

Kohtumenetluse edukamaks läbiviimiseks oleme loonud tütarettevõtte Julianuse Õigusbüroo, mis pakub lisaks kohtumenetlusele ka täiendavat õigusabiteenust

 • Lepingute koostamisel
 • Esindamist kohtueelsetes ja kohtulikes vaidlustes
 • Võlgnevuse väljanõudmisel kohtus.

 

Üldjuhul piirdume kohtumenetluses Kliendi esindamisega maa- ja ringkonnakohtus. Erandjuhtudel ja äärmisel vajadusel ka kohtumenetlustes Riigikohtus.

Kui soovite alustada nõudega seotud kohtumenetlusega, palun edastage meile oma nõue kasutades e-inkassot.

Võlanõuete ost

Miks kaaluda võlanõuete müüki?

 • Kiireim viis raha tagasi saamiseks
 • Sageli ka tulusaim võimalus raha tagasi saamiseks
 • Nõuete inkassomenetlus on ajakulukas ning tulemust ei saa ette ennustada

Seega, kui teile on oluline nõuete all kinni olev raha kiiremini kasutusele võtta, vahetage nõuded rahaks. Võlanõuete ost on Julianuse üks kuuest põhitegevusest.

Julianus on kogenud ja hinnatud võlanõuete ostjana. Oleme ostnud üle poole miljoni üksiknõude.

Tehingupartnerina arvestame nii võlausaldaja kui võlgniku huvidega. Samuti järgime hea äri põhimõtteid, et mitte rikkuda klientide ja tarbijate vahelisi suhteid.

Nõuete müügi korral lähevad Julianusele üle kõik võlausaldaja õigused ja ka kohustused. St, et peale nõude loovutamist kaob teil või teie ettevõttel igasugune seotus võlgniku ning müüdud nõudega.

Oma soovist võlanõudeid müüa, palun andke meile teada meie telefonil 681 4402 või mailitsi julianus@julianus.ee

Krediidiregister

Krediidiregister Taust.ee on 2014 aastal loodud portaal, mis koondab ettevõtete ja eraisikute finantskäitumiste infot. Ühtekokku on registris täna enam kui 150 000 unikaalse võlgnikuga seotud kontaktandmed ja informatsioon.

Vaatamata registri lühikesele tegutsemisele, esitatakse läbi registri klientide poolt enam kui 120 000 päringut kuus, seda nii lihtäringute- kui keerukamate finantsreitingute saamiseks.

Keskkonna unikaalsus seisneb selles, et portaalis avaldatakse lisaks muule infole ka mitmete Eesti olulisemate teenuste pakkujate võlanõuete infot. Teistehulgas Eesti Energia, Starman, Eesti Gaas, Utilitas Tallinn, STV, Telia.

Taust.ee keskkond võimaldab:

 • Kontrollida lepingupartneri andmete õigsust
 • Hinnata lepingupartneri finantsvõimekust lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Vaadata lepingupartneri varasemat maksekäitumist
 • Kastutada registri finantsskooringut. Skooring võtab arvesse isiku varasemat finantskäitumist, isiku suhtes teostatud päringuid, samuti algatatud kohtulahendeid ning nende varalist seisu.

Julgustame kõiki äri- ja erakliente avaldama oma maksevõlglaste infot krediidiregistris taust.ee. Vastavad toimingud on tasuta ning info avaldamine distsiplineerib kohustuste korrektset täitmist.

 

Uuri lähemalt www.taust.ee

Inkasso välismaal

Alates 2015 aasta sügisest on Julianus Euroopa Inkassoettevõtete Assotsiatsiooni (European Collectors Association, www.europeancollectors.org) liige, mis võimaldab meil pakkuda kõrgel tasemel inkassoteenuseid lisaks Eestile, Lätile, Leedule veel 19s riigis Euroopas: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Poola, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Inglismaa, Iirimaa, Belgia, Austria, Küpros, Saksamaa, Kreeka, Island, Holland, Portugal, Shveits, lisaks ka Türgis.

Välisriikides sissenõutavaks muutunud nõuete puhul on käitumisjuhis klientidele sama, mis tavamenetlustegi korral.

Esmalt tuleb kontakteeruda Julianusega, kes hindab võlanõude menetlusse võtmise võimalusi ning räägib läbi oma partneriga vastavas sihtriigis.

Ka teenuse hind lepitakse kokku nõude omaniku ning Julianuse vahel. Kogu sissenõudmise protsessi vältel jääb Kliendile kontakti pooleks Julianus, kes jagab jooksvalt nõude menetlusega seotud infot ning korraldab tagasimaksete korrektse jõudmise nõude omaniku kontole.

Välisriikide sissenõudmisteenust pakub Julianus nii üksik- kui massnõuetele. Samuti algatame sihtriikides vajadusel nõudega seotud kohtumenetlusi.

Täpsema info saamiseks palun kontakteeruge meiega telefonil 681 4402 või mailitsi julianus@julianus.ee

 

Menetlusraportid

Julianus võimaldab klientidel läbi iseteeninduskeskkonna jälgida sissenõudmisülesannete täitmist, sisestada uusi nõudeülesandeid, edastada nõudeülesannet puudutavat informatsiooni ning tutvuda nõudeülesannete andmetest koostatud raportitega.

Regulaarsed raportid võlamenetluse tulemuslikkuse, samuti võlgnevuste laekumist puudutava infoga, on klientidele kättesaadavad püsivalt online-teenusena.

Tähtsustame regulaarsete ülevaateraportite vajalikkust, kuna see aitab hinnata menetluse edukust, mõista võlgnike käitumust ning korrigeerida vastavalt menetluse toiminguid.

Massnõuetega tegelevatele äriklientidele on meie valikus QlikView’l põhinev kvartaliraport. Raport annab detailse ülevaate perioodi laekumistest, menetluse edukusest, sõlmitud kokkulepetest võlgnikega, nõuete staatustest jm, pakkudes andmetest ka erinevaid graafilisi vaateid.

Miks valida Julianus?

Missioon

 1. Parandada maksekultuuri.
 2. Lahendada võlgnevustest tekkinud probleemid efektiivselt ja professionaalselt.
 3. Võimaldada klientidel pühenduda oma põhitegevusele.